>

Derneğimiz

gastro-dernegi

Derneğimiz hakkında bilgi, faaliyetlerimiz ve yönetim kurulu 

Eğitim Programı 

program

TGD İzmir şubesi tarafından düzenlene seminer ve eğitim programları...


Türk Gastroenteroloji Derneği İzmir Şubesi Başkanlığından Kongre İlanı

Türk Gastroenteroloji Derneği İzmir Şubesinin 15, olağan genel kurulu toplantısı 29 Haziran 2017 saat 18:00 'da dernek merkezimiz Ege Üniversitesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı toplantı salonunda aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

Yeterli yasal çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2.toplantı 6 Temmuz 2017 günü yine aynı yer ve aynı saatte yine aynı gündem ile yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.

Türk Gastroenteroloji Derneği Şubesi İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

Gündem:

  1. Yoklama ve açılış
  2. Divan heyeti teşkili ve divana tutanakları imzalaması için yetki verilmesi
  3. Yönetim kurul ve denetim kurul çalışmalarının okunması 
  4. Okunana raporların aklanması
  5. Yeni çalışma yılı bütçe tasarısının onaya sunulması,okunması aynen veya değiştirilerek kabulü
  6. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

Önemli Linkler ve Kaynaklar